Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 

Exploatörernas önskan styr

Nyhetssida från Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF).

För kontakt och inlägg: styrelsen@karlskronaviken.se

Salems Kommun verkar i första hand vilja utveckla kommunen eller åtminstne sydvästra Rönninge så som exploatörerna önskar, dvs de som äger mark. Här ett utdrag från protokollet 3 feb 2009 när Kommunstyrelsen tog beslut att ta fram detaljplan:


“Möten har hållits och överläggningar har förts med de större markägarna inom programområdet. Det är av stor betydelse att kommunen kan bli överens med dessa för att en kommande detaljplan ska kunna genomföras för Karlskronaviken. Det är även av stor vikt att exploateringsekonomin går ihop för kommunen och att de enskilda markägarna får skäliga gatukostnader samt att va-utbyggnaden balanserar mot kommunens va-taxa.”


Hela kommunstyrelseprotokollet 090302. PDF >>