Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 

Årets regatta avgjord

15:e upplagan av Regattan 2009 avgjordes på Uttran lördag 9 augusti. Ungdomsklassen vanns av Oscar Lövgren medan stora klassen såg en ny segrare på dagen och en gammal på kvällen.


Mer om Regattan >>

Många i Rönninge har fått nog

• Antalet nybyggda hus fördubblas, jämfört med vad politikerna har sagt.

Jämför själv siffrorna. Se PDF.


• Ekbacken omvandlas till gata istället för att bevaras som ett naturskönt område.

Läs mer >>


• Politikerna tar fram kalkyler för exploatering av gator och avlopp som för oppositionen och oss invånare bakom ljuset.

Läs fakta >>


• Inga skolor eller utökad busstrafik är planerad, trots tillväxt med minst 1 000 invånare.

Se exploateringstendensen. PDF.


• Politikerna överger den demokratiskt framtagna översiktsplanen och följer vad ett fåtal markägare vill.

Läs mer >>


• Karlskronaviken är först ut av 12 exploateringsområden och här kör politikerna över de boende.

Läs listan över områdena. PDF >>

Fördubblad exploatering

    Politikerna i kommunstyrelsen följde ordförande Lennart

    Kalderéns förslag om en fördubbling av exploateringen.

    Läs Kommunstyrelseprotokollet. PDF >>

Varning till dig som bryr dig

om hur Rönninge utvecklas

Läs hela texten >>

Allt om detaljplan Karlskronaviken

Den senaste och kanske sista vändan i detaljplan Karlskronaviken finns på Salems kommuns hemsida www.salem.se. Bland några förändringar från tidigare förslag märks bl a:

  1. Karlskronaviksvägen görs i princip lika bred som Uttringevägen (med högre hastigheter som följd)

  2. 59 byggrätter (att jämföra med översiktsplanens 32)

  3. en halvdold passus som tvingar fastighetsägaren att bygga ut inom 15 år, annars hotar kommunen med att tvångsinlösa fastighetenLäs mer på >>

Länstyrelsen godkänner

inte detaljplanen

Detaljplanen Karlskronaviken dröjer, som det verkar i första hand för att Länsstyrelsen inte godkänner Salems kommun sätt att hantera strandskyddet. De skriver t ex i sin remiss; ”Länsstyrelsen kommer inte att medverka till att strandskyddet upphävs så som planförslaget nu är utformat...”

Av denna anledning har kommunen haft ”hemligt” möte. Karlskronaviken togs upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott. Det fanns inte med på dagordningen, inte heller fördes några minnesanteckningar på mötet. På fråga meddelar dock förvaltningen att ärendet tagits upp och att de 3-5 fastighetsägare som berörs av strandskyddet kommer kontaktas.


Läs här hela remissinlägget från Länsstyrelsen >>