Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 

Minst 5 miljoner att spara

i kommunens VA-budget

Nyhetssida från Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF).

För kontakt och inlägg: styrelsen@karlskronaviken.se

Salems kommun har i Kommunstyrelsen tagit beslut om vatten och avlopp i Karlskronaviksvägen, grundat på beräkningar som säger att konstnaden ligger på ca 9 miljoner kr oavsett vilken lösning som väljs.


Istället för att bara beräkna har KSF anlitat konsult som på plats har bedömt området och har också lämnat offert som ligger minst 5 miljoner under kostnaden för den lösning kommunens förespråkar.


Detta är stort slöseri med skattemedel.


Denna felaktiga beräkning gör att kommunens politiker tar beslut på underlag som inte är korrekt.


Med korrekt underlag skulle Karlskronaviken kunna exploateras enligt Översiktsplanen med 25 tillkommande hus, istället för de 50-60 fastigheter som Kommunstyrelsen har beslutat om.

Gatukostnaderna missvisande

Enligt Salems kommuns fortfarande mycket preliminär beräkningar inför exploateringen av Karlskronaviken kommer gatukostnaden hamna på nära 7,5 miljoner kronor. Därför hävdar man att exloateringen måste bli omfattande för att inte drabba varje fastighetsägare så hårt.


Samma beräkningar visar också att endast 4,9 miljoner av kostnaderna är allmän väg. Övriga gator och därmed kostnader skulle endast påföras nytillkomna fastigheter. Därför blir kostnaden rimlig för nuvarande fastighetsägare, även om Karlskronaviken exploateras enligt Översiktsplanen som ska vägleda kommunens utveckling 2006-2015 med 25 tillkommande hus, istället för de 50-60 fastigheter som Kommunstyrelsen har beslutat om.